Adopcja dziecka – 6 najważniejszych informacji dla opiekuna

0

Przysposobienie dziecka wymaga bardzo odpowiedzialnej decyzji. Rodzice pragnący obdarować maleństwo miłością powinni zastanowić się, czy będą w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki do rozwoju, zdobycia wykształcenia oraz przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej. Wiele osób pragnących przyjąć pod swój dach pociechę zastanawia się, jak adoptować dziecko i nie wie, od czego zacząć?

Chcesz zasięgnąć porady w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, skompletować wszystkie potrzebne dokumenty oraz przygotować się do przejścia pozytywnie wszystkich wymaganych przez ośrodek adopcyjny procedur? Poniżej podpowiadamy, o czym należy pamiętać, rozważając decyzję o przysposobieniu.

1. Wiek opiekunów adopcyjnych

Przyszli rodzice muszą być starsi od dziecka minimum 15 lat, jednak ich wiek w przypadku adopcji niemowlęcia nie może przekraczać 40 roku życia. Osoby, które ukończyły 40 lat, mogą przysposobić pociechy kilkuletnie, a nawet nastoletnie. Opiekunowie nie powinni być w podeszłym wieku z uwagi na fakt, aby dożyć przez nich do pełnoletności przysposobionego. Ważna jest ciągłość w opiece nad małoletnim.

2. Status materialny opiekunów adopcyjnych

Sytuacja ekonomiczna przyszłych rodziców jest dokładnie badana przez ośrodek adopcyjny oraz sąd rodzinny, ponieważ staną się oni pełnoprawnymi opiekunami, a decyzja ta jest nieodwołalna. Sprawdzane są ich kwalifikacje, status materialny, warunki socjalno-bytowe, mieszkaniowe, a także możliwość zapewnienia w przyszłości wykształcenia i rozwoju pasji oraz zainteresowań.

3. Cierpliwość i wytrwałość

Już na wstępnym etapie podejmowanych czynności prawnych związanych z procesem przysposabiania bezbronnej, niewinnej istotny wymagana jest cierpliwość i wytrwałość. Te dwie cechy okazują się bezcenne także podczas wychowania przyszłej pociechy. Jeśli chodzi o adopcję dziecka, Warszawa to jedno z miast, w którym tego typu procedury w zależności od sytuacji mogą trwać nawet do kilkunastu miesięcy.

4. Nieposzlakowana opinia i zdolność do czynności prawnych

Sąd rodzinny ze szczególną uwagą rozpatruje decyzję o przyznaniu maleństwa opiekunom. W tym celu niezbędne okazują się dokładne testy i badania psychologiczno-pedagogiczne. Sprawdzana jest także pełna zdolność do czynności prawnych przez rodziców, ich niekaralność za popełnienie umyślnych przestępstw oraz nieposzlakowana opinia w środowisku społecznym.

5. Zdrowie przyszłych rodziców adopcyjnych

Osoby decydujące się na przysposobienie niemowlaka, kilkulatka, a nawet nastolatka powinny być w stanie zapewnić mu opiekę 24 godziny na dobę. W tym celu niezbędna okazuje się bardzo dobra kondycja psychofizyczna oraz ogólny stan zdrowia pozwalający na zajmowanie się dzieckiem przynajmniej do ukończenia przez nie pełnoletności.

6. Zapewnienie adoptowanemu dziecku spójnej tożsamości religijno-kulturowej oraz językowej

Często przysposobiony trafia do zupełnie nowego środowiska. Dlatego jego nowi opiekunowie prawni powinni zapewnić mu spójną tożsamość religijną, kulturową, a także językową. Należy mieć pełną świadomość w tworzeniu i budowaniu zdrowych relacji z adoptowanym dzieckiem na podstawie wartości panujące w danej grupie etnicznej.

Dodaj komentarz