Jak uzyskać Kinderzuschlag, czyli dodatek do zasiłku w Niemczech?

0

Kinderzuschlag to dodatek do świadczenia rodzinnego (Kindergeld) w Niemczech. Niektórzy rodzice i opiekunowie mogą go uzyskać po spełnieniu kilku istotnych warunków. Jak otrzymać Kinderzuschlag – zasiłek na dziecko w Niemczech?

Kto i kiedy otrzyma zasiłek na dziecko?

Kindergeld, czyli podstawowy zasiłek na dziecko w Niemczech przypomina swoją konstrukcją polskie 500+. Mogą go uzyskać bowiem wszyscy rodzice i opiekunowie, którzy pracują, odprowadzają podatki i mieszkają na terytorium Niemiec. Dodatek do zasiłku, czyli Kinderzuschlag nie przysługuje już każdemu. Trzeba spełnić ściśle określone warunki. To świadczenie przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko oraz małżeństwom, których dziecko mieszka z rodzicami i nie ukończyło jeszcze 25 roku życia. Poza tym dochód miesięczny rodziców powinien przekraczać granicę dochodu minimalnego (900 euro dla małżeństwa i 600 euro dla osób samotnie wychowujących dzieci). Dlaczego obowiązują limity minimalne, a nie maksymalne? Chodzi o to, by rodzice woleli wybrać dodatek dla dzieci, a nie zasiłek dla bezrobotnych. Osoby, które zarabiają zbyt mało, otrzymują zasiłek dla bezrobotnych lub inne formy pomocy socjalnej, nie mogą ubiegać się o specjalny zasiłek na dziecko w Niemczech.

Jak otrzymać Kinderzuchlag w Niemczech?

Aby uzyskać dodatek do zasiłku na dzieci, należy zwrócić się do Familienkasse. Działa ona przy Bundesagentur fur Arbeit, czyli przy niemieckich urzędach pracy. Listę placówek można znaleźć w internecie, na stronie arbeitsagentur.de. Wypełniając stosowny formularz (dostępny bezpośrednio w placówce oraz na stronach internetowych) należy dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające sytuację materialną rodziców. Kinderzuschlag nie posiada stałych stawek. Oblicza się je indywidualnie. Kwota zależy natomiast od dochodów rodziców oraz majątku rodziców i dzieci. Maksymalnie można otrzymać 140 euro miesięcznie na każde dziecko. Pewien bonus mogą zyskać rodzice, samotnie wychowujący swoje dzieci. Od 2009 roku przysługuje im bowiem dodatkowe świadczenie na dzieci uczące się w kwocie 100 euro. Kinderzuschlag wypłacany jest tak, jak zasiłek na dziecko w Niemczech.

Gdzie otrzymać pomoc?

Procedura uzyskania zasiłku nie jest szczególnie skomplikowana. Mając jednak jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, można skorzystać z pomocy pośredników. Na rynku działają firmy, w tym polskie firmy, oferujące pomoc przy uzyskaniu poszczególnych świadczeń. Jako pełnomocnicy wypełniają stosowne wnioski, kompletują dokumenty i udzielają niezbędnych informacji. Pomogą nie tylko przy Kindergeld, ale i Kinderzuschlag, a także Mutterschaftsgeld, czyli zasiłku macierzyńskim.

Dodaj komentarz