Jakie studia skończyć, żeby zostać komornikiem?

0

Jakie studia skończyć, żeby zostać komornikiem ? – z pewnością wiele osób, które miały bezpośredni kontakt z instytucją komornika zastanawia się nad odpowiedzią na to pytanie. To, kto ma prawo do wykonywania obowiązków komornika zostało jasno określone w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucjach.

Jak zostać komornikiem ?

W artykule 10 ustawy o komornikach napisano jasno, że komornikiem, czyli funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym i zajmuje się egzekwowaniem rozstrzygnięć w zakresie roszczeń cywilnych z użyciem przymusu, może zostać tylko i wyłącznie osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, polskie obywatelstwo, niekarana za przestępstwo, mogąca pochwalić się nieposzlakowaną opinią, nie będąca podejrzaną o przestępstwo skarbowe, albo też ścigane w trybie publicznym. Ponadto przyszły komornik sądowy Białystok musi uprzednio ukończyć studia prawnicze na terenie Polski, albo zagraniczne w zakresie prawa, które uznawane są w Polsce.

Przyszły kandydat na komornika musi posiadać także dobry stan zdrowia. Weryfikowaniem tego zajmuje się lekarz medycyny pracy. Ponadto bardzo ważnym wymogiem jest także odbycie aplikacji komorniczej. Konieczna będzie też minimum dwuletnia praktyka na stanowisku assesora komorniczego. Wiek kandydata na komornika to minimum 26 lat. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków automatycznie dyskwalifikuje kandydata na stanowisko komornika. Dlatego też nie każdy potencjalny kandydat na komornika może nim zostać, a sama droga do tego stanowiska jest dosyć trudna.

Ile zarabia komornik?

Jak pokazują przeprowadzone badania, wysokość zarobków komorniczych porównywalna jest z przeciętnymi zarobkami sędziego. Te zaś szacowane są na ok. 6,5 – 11 tysięcy złotych brutto. Studenci, jak i absolwenci prawa, którzy myślą o zrobieniu kariery komornika mają z pewnością o co walczyć. Ponadto należy zaznaczyć, że zarobki niektórych komorników, w zależności od rewiru wykonywania obowiązków mogą być wielokrotnością wyżej podanych kwot.

O ile zarobki w zawodzie komornika są bardzo kuszące, o tyle należy mieć przy tym na uwadze, że jest to profesja ściśle związana z dużym stresem. Dlatego też kandydat na komornika powinien być bardzo odporny na czynniki stresogenne, z jakimi z pewnością przyjdzie mu się spotkać podczas pełnienia swoich obowiązków. Bezpośredni kontakt z osobami zadłużonymi, które na ogół są niezadowolone z decyzji sądu może być związany dużym ryzykiem wystąpienia nie tylko agresji słownej, ale i fizycznej wymierzonej przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu, którym jest właśnie komornik, tym bardziej jeżeli przeprowadzane są licytacje komornicze. O tym osoby pragnące w przyszłości pełnić funkcję komornika powinny również jak najbardziej pamiętać.

Aplikacja komornicza – czyli jak zostać komornikiem po studiach

Tak samo jak w przypadku innych aplikacji prawniczych wymogiem dostania się na aplikację komorniczą jest dobrze zdany egzamin testowy. Konieczne będzie do tego celu uzyskanie minimum 90 ze 150 możliwych punktów. Warto mieć również na uwadze, że kandydaci na wyżej wymienioną aplikację komorniczą opisują ten właśnie egzamin jako dużo łatwiejszy i krótszy, aniżeli egzaminy wstępne na inne aplikacje prawnicze. Dodać należy również, że w zestawieniu z aplikacjami sądowymi, czy też radcowskimi, aplikacja komornicza postrzegana jest jako ,,niszowa”, bowiem jest na nią po prostu znacznie mniej chętnych. Dlatego też perspektywy w zatrudnieniu w zawodzie w przypadku osób aplikujących na stanowisko komornika wyglądają dużo lepiej.

Kandydat, który przejdzie pomyślnie egzamin aplikacyjny będzie skierowany później przez konkretną izbę komorniczą do pracy. Aplikacja komornicza może być wykonywana tylko i wyłącznie poprzez zatrudnienie. W czasie jej odbywania aplikant musi zapoznać się z obowiązkami codziennymi, które dotyczą pracy komornika. Opłaty za odbycie aplikacji ponosi patron, niemniej jednak nie jest to jego obligatoryjny obowiązek. Zarobki aplikanta komorniczego utrzymują się na poziomie 2-4,5 tysiąca złotych brutto. Należy pamiętać przy tym, że aplikacja komornicza nie jest oficjalnie uznawana za równorzędną z pozostałymi aplikacjami, dlatego też osoby które ją odbyły nie mają prawa do wykonywania innych zawodów prawniczych.

Cech, które odróżniają aplikację komorniczą od pozostałych aplikacji prawniczych jest dużo więcej. Bowiem przykładowo aplikant komorniczy swoją aplikację w większości spędza w terenie, a nie za biurkiem w sądzie. Aplikacja komornicza może być niejako szkołą życia dla osób, które ukończyły studia prawnicze. Wynika to chociażby z dużego poziomu stresu w codziennej pracy w tymże zawodzie z powodu stawianego oporu dłużników, czy wywieranej na komornikach presji. Bardzo stresogenne są także stanowiska opinii publicznej, które solidaryzują się zwykle z dłużnikiem.

Dodaj komentarz